Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 59 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 11: 1-45 Qua phép lạ cho Lazarô chết được sống lại, Chúa Giêsu đã tỏ ra Ngài là sự sống lại và là sự sống để ai tin vào ngài thè sẽ được sống ....

/ 56 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 7: 40-53: Trong Tin Mừng hôm nay, ta thấy đám đông Do thái chia xẻ nhau vì Chúa Giêsu. Đây là vấn đề không bắt giam được Người và việc kết án tù cho Người......

/ 63 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Ga 7: 1-2.10.25-30: Trong Tin Mừng hôm nay, người ta cảm thấy âm mưu xiết chặt quanh Chúa Gìêsu. Mưu đồ đã rõ và sẽ tới hồi kết thúc trong ít ngày nửa......

/ 92 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Lễ truyền tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu....

/ 169 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Ga 9:1- 38  Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa chữa lành một người mù từ khi mới sinh, để diễn tả ý nghĩa Chúa là ánh sáng thế gian ....

/ 125 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay A

Tin mừng Lc 4, 24-30: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu, giải thích cho người đồng hương biết: Người là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào Người....

/ 131 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 5-15. 19-26. 39.40-42: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và thiếu phụ sứ Samaria tại giếng Giacob về Nước Hằng Sống để nhờ đó Đức Giêsu tỏ mình là Đấng Cứu Thế ....

/ 148 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Chay A

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải......