Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 1069 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - Lễ Thánh An-rê Tông Đồ

Tin mừng Mt 4: 18-22  Ngài đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ niềm tin này mà Ngài đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa và làm tông đồ của Chúa trong nhóm Mười Hai
/ 346 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Mc 13: 33-37: Giáo Hội dùng bài Tin Mừng này vào ngày đầu năm Phụng vụ, trước khi mừng lễ Chúa Giáng Sinh để nhắn nhủ chúng ta cần phải dọn mình đón nhận ơn Chúa đến trong hiện tại và phải tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa đến trong giờ chết cũng như trong ngày cánh chung .
/ 281 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên A

Tin mừng Lc 21: 29-33 Tôi đã ngắm nhìn và đây tôi nhìn thấy Con Người đến trong đám mây trên trời. 

/ 259 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên A

Người tử đạo là người dám chết cho công lý, cho hòa bình, chết cho quyền sống của con người, nhất là những người nghèo khổ, bị áp bức. Nói chung là chết vì Chính Đạo, chết vì muốn sống theo con đường Tin Mừng của Chúa Giêsu.
/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Lc 16: 1-8 Ông mời gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy thanh toán sổ sách công việc quản lý của anh". Toàn thể dụ ngôn xoay quanh vấn đề quản lý.
/ 141 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 15:1-10: Chỉ một người tội lỗi hối cải ! một người thôi ! cũng giữ một tầm quan trọng quá mức đối với Thiên Chúa. Không gì có vẻ đáng kể hơn "người đó".

/ 187 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Mừng trọng thể các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 
/ 110 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Các Thánh Nam Nữ

Tin mừng Mt 5: 1-12: Lễ trọng mừng hết thảy các thánh nam nữ hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vinh quang huy hoàng của các ngài và phụng vụ muốn mời gọi chúng ta hãy sống trong hy vọng được phục sinh sau khi chết.