Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 200 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Thưa Ngài, Ngài muốn, là Ngài chữa tôi khỏi bệnh.
/ 91 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Sinh nhật của Gio-an có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình cứu độ của Thiên-Chúa, vì Gio-an là người loan báo và dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
/ 127 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mt 11: 25-30: Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa, và qua việc Người mời gọi chúng ta đến với Người bằng cách tin vào Ngài và sống theo tinh thần của Ngài để Ngài bổ sức cho 
/ 198 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo Hội đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là để chúng ta suy tôn tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa
/ 115 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Tin mừng Ga 6: 51-58: Bài Tin Mừng hôm nay là phần thứ ba trong bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Trong bài này Chúa Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể mà Người sẽ lập.
/ 1138 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12: Mát-thêu gom vào đây nhiều điều Đức Giê-su đã nói ở những hoàn cảnh khác nhau, làm thành bài giảnh khai mạc Nước Trời này, quen gọi là "bài giảng trên núi" hay "Hiến chương nước Trời"...
/ 138 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Tin Mừng Ga 3: 16-18: Bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn đi liền sau một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh (Ga 3,1-12) là một bài suy niệm về Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa việc cứu rỗi thế gian.
/ 102 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên A

Tin mừng Mc 12: 38-44: Bài Tin Mừng hômnay ghi lại việc Đức Giê-su dựa vào tinh thần đạo đức đích thật qua việc dâng cúng tiền vào đền thờ để dạy chúng ta bài học: giá trị của việc dâng cúng không tùy thuộc số lượng...