Clock-Time

HTMV Khóa 10

/ 243 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Lc 11: 29-32 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối.
/ 381 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin mừng Mc 1: 12-15:  Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nêu lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó .Chúa Giêsu khởi sự Tin Mừng bằng việc rao giảng để nói lên mệnh của Người ở trần gian 
/ 716 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Tro Năm B

Tin mừng Lc 5: 27-32: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi Lêvi Mathêu theo mình. Và người tội lỗi đứng dậy, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Ong dọn một bữa tiệc để mừng việc mình hoán cải. 
/ 279 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Tin mừng Mt 9: 14-15 Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?...
/ 448 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro B

Tin mừng Lc 9: 22-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về con đường cứu thế của Người là con đường tử nạn, phục sinh, đồng thời cũng kêu gọi những ai theo Chúa thì cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo...
/ 400 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên B

Tin mừng Mc 8: 14-21: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su dạy dỗ các môn đệ về bài học tránh men biệt phái và men Hê-rô-đê...
/ 898 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Mc 6: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
/ 201 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Thường niên B

Tin mừng Lc 2: 22-40  Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào sự dâng hiến đích thực từ thuở ấu thơ mà gia đình Nazareth đã nêu gương cho chúng ta. Dâng hiến cho Thiên Chúa nghĩa là xác quyết rằng: chúng ta thuộc về Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa.