Clock-Time

Huệ Minh

/ 0 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 20-24: Chúa Giêsu đã khiển trách dân các thành Khôradin, Bếtxaiđa và Caphanaum về sự cứng tin của họ. Các thành này đã đón nhận rất nhiều đặc ân Chúa dành cho nhưng họ vẫn cứng tin, nên họ bị khiển trách nặng hơn...
/ 1064 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường niên A - Hãy là mảnh đất tốt

Tin Mừng Mt 13: 1-23: Trang Tin Mừng hôm nay phải nói thật đẹp. Trước hết, hình ảnh phong phú của việc gieo giống quá đẹp. Đẹp về ý nghĩa sâu xa. Nhưng đẹp nhất vẫn là thái độ của người đi gieo. Người đi gieo đã có thái độ vừa hào phóng vừa kiên trì...