Clock-Time

Huệ Minh

/ 2180 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Bao Dung - Đừng Soi Mói - Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 6: 1-5:  Khi luật pháp chối bỏ hoặc chà đạp những quyền cơ bản của con người, thì luật pháp đó cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. 
/ 2382 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa - Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên C

Tin Mừng  Lc 5: 1-11:   Trong cuộc sống của mỗi người, có thể chúng ta đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm thất bại của Phêrô : “Vất vả suốt đêm nhưng không bắt được gì”. Chúng ta cũng cần trải qua kinh nghiệm khiêm tốn vâng lời của Phêrô để thưa cùng Chúa rằng :” Dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới” 
/ 2009 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sẵn Sàng Như 5 Cô Khôn Ngoan - Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng  Mt 25:1-13: Cái khôn ngoan theo kiểu thế gian lại là cái dại dột đối với Thiên Chúa. Và cái dại dột của thế gian mới thật là cái khôn ngoan mà Thiên Chúa đòi hỏi.

/ 1462 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mônica - Người Mẹ Kiên Nhẫn - Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên C

Tin Mừng  Mt 23:23-26:  Cuộc đời của thánh nữ Monica là một cuộc đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách. Tuy nhiên, thánh nữ đã kiên cường, can đảm sống tín thác nơi Chúa và luôn cậy trông, hy vọng vào tình thương vô biên của Chúa.
/ 1865 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C - Can Đảm Làm Chứng Cho Chúa Kitô Như Thánh Macximilianô Kônbê

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Đức Giêsu liền nói: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Điều đó cho thấy rằng: tha thứ triền miên, tha thứ không giới hạn…
/ 1272 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thiên Chúa Nhân Từ Và Kiên Nhẫn - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên C

Tin mừng Mt 13: 35-43  Trình thuật Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu giải thích dụ ngôn Cỏ Lùng: Thiên Chúa gieo hạt lúa tốt vào thế gian nhưng ma quỷ rắp tâm gieo cỏ lùng. 
/ 3088 / Suy Niệm Hằng Ngày

Phục Vụ Và Tin Tưởng Như Matta - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 13: 31-35:     Matta đã có một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa dù rằng em cô là Lazarô đã chết: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy “
/ 2783 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Tưởng Và Phó Thác - Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên B

Tin Mừng  Lc 5: 1-11: Trang Tin mừng hôm nay cho biết ông Simon đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Ông đã khiêm tốn nói lên sự bất lực của mình với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào Lời Thầy, con sẽ thả lưới”