Clock-Time

Huệ Minh

/ 1586 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh Thức - Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 26-37:  Số phận của chúng ta được định đoạt trong ngày phán xét : được chọn hay bị loại. Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống hiện tại của chúng ta : tin hay từ chối đức tin, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân hay khước từ tình yêu với Chúa và với tha nhân.

/ 2804 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông - Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 20-25: Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta là ngôn sứ của Chúa, và chúng ta cũng có nhiệm vụ loan báo Nước Thiên Chúa cho người khác. Lời loan báo tuyệt hảo nhất đó là chính đời sống chứng nhân của ta.

/ 2170 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Biết Ơn - Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19:  Việc tìm gặp Chúa Giêsu chính là một cơ hội quý giá để được chữa khỏi, và niềm hy vọng mong manh của những người phong đã thành hiện thực.

/ 1557 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tìm Nước Trời - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 54-59: Lời Chúa ngày hôm nay gọi mời chúng ta biết dùng những khôn ngoan, kinh nghiệm của thời cuộc để khám phá, đào sâu và đọc ra được những dấu chỉ của thời đại.

/ 2422 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lửa Giêsu - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên C

Tin Mừng Lc 12: 49-53:  Đức Kitô đem lửa tình yêu đến nung nấu thế giới không một chút tình người, không mảy may hy vọng vào sự hiệp thông phổ quát đích thực, không có tinh thần vô vị lợi. 

/ 1577 / Suy Niệm Hằng Ngày

Như Hạt Lúa Mì - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 47-54: "Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô."
/ 1048 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Hèn Mọn Như Thánh Phanxicô - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 13-16:   Lời Chúa Giêsu còn văng vẳng bên tai ta : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

/ 1416 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thi Hành Sứ Vụ - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 9: 1 - 6:   Trong hành trình sứ vụ nơi dương thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn cách đặc biệt Nhóm Mười Hai để các ông cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.