Clock-Time

Huệ Minh

/ 704 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đến Và Phục Vụ - Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Tin Mừng Mt 20: 17-28: Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài chính là vâng phục thánh ý Chúa Cha ...

/ 373 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Nhân Từ Như Cha Anh Em Là Đấng Nhân Từ - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

Tin mừng Lc 6: 36-38: Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy Thánh Sử Luca đặt vào trọng tâm của một chuỗi bài giáo huấn của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài nói về các mối phúc và mối hoạ, là một bài giảng về lòng yêu thương với anh em đồng loại, đặc biệt là đối ...

/ 501 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - Yêu Kẻ Thù

Tin mừng Mt 5: 43-48:  “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ". Đây là giáo huấn độc đáo có một không hai trong nhân gian của Đức Giêsu về lòng nhân ái. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ" là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự ...

/ 617 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Sống Công Chính Hơn Biệt Phái Và Luật Sĩ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Mt 5: 20-26: Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, ...

/ 304 / Suy Niệm Hằng Ngày

Có Lòng Tin Và Lòng Mến Để Thấy Chúa Giữa Đời - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 11: 29-32:   Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với Biệt Phái và luật sĩ, chúng ta hãy thức tỉnh lại, chúng ta có gian ác khi đòi Chúa làm phép lạ mới tin, khi chúng ta chai đá trước lời giảng dạy của Hội Thánh....

/ 765 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay C - Lời Kinh Tuyệt Hảo

Tin mừng Mt 6: 7-15: Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những ...

/ 726 / Suy Niệm Hằng Ngày

Từ Bỏ Mình Để Theo Chúa - Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

Tin mừng Lc 9: 22-25: Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay, chỉ cho chúng ta một bí quyết cụ thể để đạt đến sự sống thật nơi Thiên Chúa, đó là “liều mất… thì sẽ cứu được”....

/ 902 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh men biệt phái và Hêrôđê- Thứ Ba Tuần VI Thường Niên C

Tin mừng Mc 8:14-21: Lời cảnh báo của Đức Giêsu đối với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Phariseu và men Herode” có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện các ông quên đem bánh theo....