Clock-Time

Huệ Minh

/ 1898 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A - Lời Kinh Dễ Thương

Tin mừng Mt 6: 7-15:   Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.
/ 2551 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tình Thương Của Chúa Và Lòng Hoán Cải Của Lêvi - Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro A

Tin mừng Lc 5: 27-32: Tin Mừng hôm nay trình bày cùng chủ đề mà chúng ta đã suy niệm thế nhưng lần này lại là Tin Mừng Luca mà lời và văn bản ngắn hơn nhiều, tập trung sự chú ý vào bữa ăn chính là việc kêu mời và hoán cải của ông Lêvi, và sự hoán cải cũng hàm ý dành cho chúng ta là những người đang bước vào thời điểm mùa Chay.
/ 1713 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tránh Men Xấu - Thứ Ba Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8:14-21:   Tin Mừng hôm nay liên quan đến phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh sử Marcô đã tường thuật trước đó (Mc 8,1-10). Phép lạ ấy chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu.
/ 1578 / Suy Niệm Hằng Ngày

Là Cánh Tay Nối Dài Của Chúa - Thứ Hai tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 6: 53-56: Chúa đã chữa lành nhiều người mà bệnh tật đã khiến họ phải sống cuộc sống nặng nề, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. 
/ 1932 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở Về Với Cõi Lặng - Thứ Bảy tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 6: 30-34:  Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình trong cõi thinh lặng: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” 
/ 2581 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Khinh Thường Người Khác - Thứ Tư tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 6: 1-6:    Qua những việc kỳ diệu Chúa làm, người ta bộc lộ bản chất thật của mình là sự ghen tương, khinh dể: “Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy”.
/ 1634 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng sợ! Tin Thôi - Thứ Ba tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 5: 21-43:   “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” lời của Chúa Giêsu nói với ông Giairô cũng là thông điệp Người nhắn gửi mỗi người chúng ta. 
/ 1773 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Để Thắng Ma Quỷ - Thứ Hai tuần IV thường niên A

Tin mừng Mc 5: 1-20:  Thế gian, ma quỷ và xác thịt là ba kẻ thù lớn nhất ngăn cản người Ki-tô hữu chúng ta trên con đường tiến lên hoàn trọn như Cha của chúng ta là Đấng hoàn trọn.