Clock-Time

Huệ Minh

/ 1359 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Để Đời Mình Bị Nghiền Nát Như Đức Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay B

Tin Mừng Ga 12: 20-33:Trang Tin Mừng mà nói về : “hạt lúa mà chết đi không sinh được nhiều bông hạt” , có lẽ chúng ta nghe rất quen. Bởi lẽ bài Tin Mừng này, thường hay chọn đọc trong các thánh lễ an táng...
/ 1668 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay B - Cẩn Thận Khi Đánh Giá

Tin Mừng Ga 7: 40-53: Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, soi sáng cho chúng ta thấy một thái độ sống rất cần thiết, một cách thế để nhận định...