Clock-Time

Huệ Minh

/ 3949 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh B - Đừng hèn nhát như Giuđa

Tin mừng Mt 26: 14-25 Một không khí u buồn khi Chúa Giêsu tiên báo rằng một người trong các ông sẽ nộp Ngài.
/ 2937 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh B - Phản bội!

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Tuy trái tim tình yêu của Người quá đau khổ và tan nát, nhưng ý chí vững vàng không lay chuyển vâng theo thánh ý và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, dẫu rằng có phải chết, vì Người biết đó là lúc mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa được tôn vinh: Khi Giuđa đi rồi, Ðức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người...