Clock-Time

Huệ Minh

/ 1130 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Tin Đào Luyện - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 9: 18-26: Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong một loạt hành động của Chúa Giêsu về việc loan báo Nước Trời. Ngài chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho người cùng khổ, nghèo hèn. Hôm nay, Ngài đến với 2 giai cấp trong xã hội, tuy họ khác nhau về đẳng cấp chức vị...
/ 1131 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B - Cẩn thận vì thiếu lòng tin

Tin mừng Mt 9: 9-13: Tin mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xảy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người tê liệt được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Phúc Âm Mácô và Luca cho thấy rõ hơn quang cảnh của phép lạ này: vì không còn chỗ để chen vào, người ta leo lên gỡ mái nhà và thòng người tê liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu...

/ 1338 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B - Cầu Nguyện Để Chiến Thắng Thần Dữ

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Quỷ hấp dẫn con người bằng quyền lực và tri thức của chúng. Nhưng thực sự chúng là kẻ thù không đội trời chung của con người.