Clock-Time

Huệ Minh

/ 1273 / Suy Niệm Hằng Ngày

Người Tôi Trung Hiền Lành Và Khiêm Tốn - Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt, lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại vào đúng ngày Sabát. Vì thế, nhân dịp này, những người Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức Giêsu. 

/ 1262 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng nhân - Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 12: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay giúp mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mình. Giây phút nào đó, có thể chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái xưa: khép mình với tha nhân, tự mãn trong những thói quen cố hữu của mình để không đưa tay ra giúp đỡ anh chị em những lúc họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta...

/ 1808 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Khiêm Nhường - Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B

Tin Mừng Mt 11: 28-30  “Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi. Vì tôi hiền hậu và khiêm nhường vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng”