Clock-Time

Huệ Minh

/ 1662 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bỏ thầy con biết theo ai? - Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Ga 6: 60-69: Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn hỏi chúng ta “phần các con có muốn bỏ Thầy không?”. Chúng ta có dám ở lại với Thầy khi mà nhiều người đã không còn tin có thế giới thần linh?...

/ 1507 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tiệc cưới Nước Trời - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 22: 1-14: Dụ ngôn tiệc cưới và chiếc áo cưới trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy một trong những tâm tình cơ bản nhất của Kitô giáo, đó là hân hoan, vui mừng. Kitô giáo thiết yếu là đạo của Tin Mừng...
/ 1089 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bán Tất Cả Để Theo Chúa - Thứ Ba Tuần XX Thường Niên B

Tin mừng Mt 19:16-22: Trang Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện thực tế về Nước Trời Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần, đó là nội dung chính của công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thấy những thái độ đáp trả khác nhau của mỗi người khi nghe Tin Mừng này. Người thanh niên trong Tin Mừng cũng là hình ảnh của chúng ta trong đời sống thường ngày hôm nay...
/ 919 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Năng Đến Kính Múc Lương Thực Trường Tồn - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B

Ga 6: 51-58: Trang tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu xác định cho chúng ta về một thứ lương thực có thể nuôi sống cho linh hồn, đó là Thịt và Máu Chúa: “Mình Ta thật là của ăn, và Máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời”.