Clock-Time

Huệ Minh

/ 1360 / Suy Niệm Chúa Nhật

Để phục vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Chúa Giêsu sẵn sàng cho hai môn đệ thân yêu được chia sẻ chén đắng và phép rửa của Ngài, nhưng còn việc ngồi bên tả bên hữu thì lại không thuộc quyền Ngài. Cái nhìn của Chúa Giêsu về quyền hành chức vị khác người đời quan niệm rất nhiều....
/ 1561 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng sợ! - Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 1-7: Cung giọng trang Tin Mừng nói về số phận các tông đồ đậm màu sợ hãi: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn...” Cũng những từ giết chết, khước từ, bí mật, kinh hãi, sợ sệt...
/ 1906 / Suy Niệm Hằng Ngày

Có sao sống vậy - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 11: 42-46: Tin Mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thi hành công bằng và tình yêu thương....
/ 1724 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Ngoan Cố - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe đọc lại trên đây có thể được ta hiểu trong khung cảnh sự ngoan cố không tin của những người Do Thái, nhất là của những vị lãnh đạo đầy ác ý và ganh tị với Chúa....
/ 1321 / Suy Niệm Chúa Nhật

Từ bỏ - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Có thể khi nghe đoạn tin mừng hôm nay, nhiều người cho rằng Chúa không nói với tôi, vì tôi vẫn còn nghèo lắm! Tôi đâu có gì để cho! Chúa đang nói với người hàng xóm ích kỷ gần cạnh nhà tôi.....
/ 1801 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lắng nghe và thực hành như Mẹ - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Trang Tin mừng này tuy rất ngắn, nhưng mang lại bài học lớn qua mẫu gương yêu mến thánh ý Chúa nơi Mẹ Maria. Mẹ được chúc phúc không chỉ vì Mẹ cưu mang Chúa trong cung lòng, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn...
/ 1387 / Suy Niệm Hằng Ngày

Gắn Bó Với Cha Để Thắng Các Cơn Cám Giỗ - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 15-26:  Chúa Giêsu mạc khải rõ sứ mệnh của Ngài khi Ngài dùng quyền năng mà trừ quỷ. Ngài đến để bảo vệ và bênh vực ta, cứu ta thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi.