Clock-Time

Huệ Minh

/ 1512 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Trong tiệc cưới Cana, chúng ta nhìn thấy sự nhạy cảm của Đức Maria. Mẹ nhận thấy thiếu rượu và sự làm hỏng tiệc cưới của đôi tâm hồn. Mẹ muốn giúp đỡ nhưng biết rằng Mẹ không thể tự mình làm việc đó. Vì thế Mẹ quay lại Con Mẹ và xin Người giúp đỡ, và Người đã thực hiện với sự quảng đại. 
/ 1207 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Cậy Vật Chất - Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 13-21: Tương lai mỗi người đều nằm trong tay Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác, bởi Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái.