Clock-Time

Huệ Minh

/ 1699 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 35-38:  "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn". Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức.

/ 1317 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Cho Nên Một - Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 17: 1-11a:  Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình và cho các môn đệ.
/ 1023 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh C - Yêu như Thầy đã yêu

Tin mừng Ga 15:12-17   Trang Tin mừng hôm nay là những lời tâm huyết, lời trăng trối của Đức Giêsu nói với các môn đệ yêu quý nhất trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó khốc liệt. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. 
/ 1395 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng Yêu Mến Của Phêrô - Lòng Yêu Mến Của Chúng Ta - Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Ba lần chối Chúa thì ba lần Người cho ông cơ hội để nói lời yêu thương, để tuyên xưng lại niềm tin. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội: "Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy".
/ 1275 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do một người phụ nữ sinh ra, để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

/ 1885 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đón Nhận Đau Khổ - Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C

Tin mừng Mt 10: 17-22: Thánh Stêphanô, vị thánh tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu của Hài Nhi vừa chào đời này. Khi cử hành như thế, Giáo hội muốn chúng ta nhận ra rằng: Thập giá luôn gắn liền với Chúa Giêsu và những ai theo Người.

/ 1339 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lặng Thầm Như Giuse - Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 1: 18-24  Trong chương trình của Thiên Chúa tình thương, thánh Giuse đã được mời gọi trở nên người cha trên trần gian của Ngôi Lời Nhập Thể

/ 2552 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nguồn Gốc Của Đấng Cứu Độ Trần Gian - Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Mt 1:1-17 Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại cho chúng ta biết rõ hơn về thân thế của Chúa Giêsu qua gia phả của chính Người