Clock-Time

Huệ Minh

/ 1431 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Thương Xót Của Chúa - Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 40-45: Nếu ngài muốn Ngài có thề cho con được lành bệnh. Chúa giang tay đón anh  nói: “Tôi muốn chứ Anh dược lành sạch ngay đi.”
/ 988 / Suy Niệm Hằng Ngày

Làm Việc Như Chúa Giêsu Để Loan Báo Tin Mừng - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 29-39:  “Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ”
/ 1226 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quyền Uy Của Chúa - Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 21b-28:     Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Capharnaum và chữa lành một người bị thần ô uế ám, để ghi nhận ấn tượng Chúa Giêsu tạo ra nơi dân chúng: “Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền”
/ 2061 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A - Xin Chúa Mở Mắt Đức Tin

Tin mừng Mt 9: 27-31   Qua phép lạ mở mắt cho hai người mù của Chúa Giêsu khơi lên niềm hy vọng cứu độ của toàn thể nhân loại.

/ 1347 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lòng Chạnh Thương - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 15: 29-37:   Trang Tin Mừng kể lại có những đám rất đông dân chúng đến cùng Chúa Giêsu, mang theo bao khổ đau đè nặng trên thân xác và lắm ưu tư phiền muộn chất chứa trong tâm hồn.

/ 1473 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sẵn Sàng - Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 39-48:  Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay”.

/ 1636 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sau Đau Buồn Sẽ Hưởng Niềm Vui - Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con...
/ 1508 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Đong Đầy Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 15: 9-11: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, đó là lời mời gọi của Đức Giêsu đối với các môn đệ, và cũng là lời mời gọi cho bất kỳ ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài, và muốn có được niềm vui trọn vẹn.