Clock-Time

Huệ Minh

/ 1751 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thần Tượng Của Ta Là Ai? - Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 27-33     Ngày hôm nay, nếu có mặt ở đây, Chúa Giêsu cũng sẽ hỏi chúng ta rằng người ta bảo Chúa là ai và ta, ta sẽ trả lời với Chúa rằng Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta.
/ 815 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cảm nghiệm tình yêu Chúa để đừng đòi dấu lạ nữa - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 11-13:    Chúa Giêsu không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội Cha. Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc… Chúa không bao giờ làm dấu lạ để thúc bách người ta tin nhận.
/ 1925 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Tin Của Người Ngoại - Thứ Năm tuần V thường niên A

Tin mừng Mc 7: 24-30: Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai.
/ 1473 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Cho Ta Mãi Mãi Là Vai Phụ - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 3: 22-30  Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.

/ 2034 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Cho Con Được Sạch - Suy Niệm Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Lc 5: 12-16   Người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay thể hiện ước muốn tột cùng được khỏi bệnh của mình bằng cách đến sấp mình trước mặt Chúa để van xin Ngài, bất chấp luật cấm anh xuất hiện trước nơi công cộng.

/ 1868 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đây Chiên Thiên Chúa - Suy Niệm Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Ga 1: 29-34  Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa đã được sai sai đến trần gian với sứ vụ đem ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. 

/ 2099 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khôn Ngoan Xây Nhà Trên Đá - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27:    Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ...

/ 1579 / Suy Niệm Hằng Ngày

Kiên Vững Làm Chứng Cho Chúa - Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 12-19:  Cuộc chiến càng cam go thì vinh quang càng rực rỡ