Clock-Time

Huệ Minh

/ 311 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan Báo Tin Mừng Như Thánh Phanxicô Saviê - Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin Mừng Mc 16: 15-20   Khát vọng đem Tin Mừng Chúa đến khắp mọi nơi thường trực trong con tim say nồng truyền giáo của thánh Phanxicô. ...

/ 267 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Có Lòng Tin Mãnh Liệt - Suy niệm thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 8: 5-11 Tin Mừng hôm nay kể về viên sĩ quan, người dân ngoại. Ông là một người ngoại đạo, tức không thuộc về Dothái giáo, nhưng tâm hồn lại có đạo hơn ai hết bởi sự chân thành, đơn sơ nhưng mãnh liệt nơi ông....

/ 113 / Suy Niệm Hằng Ngày

Theo Chúa Như ANDRÊ - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Mt 4: 18-22 Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu gọi bốn ngư phủ đầu tiên làm môn đệ, trong đó có thánh Anrê chúng ta mừng kính hôm nay....

/ 327 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

 Năm Phụng vụ mới lại bắt đầu bằng Mùa Vọng với tâm tình chuẩn bị, đón chờ ngày Chúa đến...

/ 177 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Vào Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 20: 27-40: Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy ý thức rằng: cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi. Cuộc sống trên Thiên Quốc mai ngày mới vĩnh viễn. Vì thế, trong cuộc sống này, hãy chu toàn bổn phận của mình cách chính ...

/ 257 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Vào Quyền Năng Chúa - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên C

Tin Mừng Mt 14: 22-33   Hôm nay cùng với Giáo Hội, ta mừng Lễ Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô. ...

/ 425 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dọn Lòng Chờ Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 21: 5-19  Tin mừng Chúa Nhật hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu tiên báo về sự hủy diệt Đền thờ Giêrusalem. Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về giờ chết của mỗi người chúng ...

/ 379 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tin Vào Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 Ðời sau mãi mãi là một mầu nhiệm. Chẳng ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã khuất cũng không trở lại để kể ta nghe. Bởi thế, nhiều người không tin có đời sau. ...