Clock-Time

Huệ Minh

/ 1420 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tìm Hiểu Để Đừng Loại Trừ Chúa - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu đã hơn một lần đi về Giêrusalem, nhưng không đi cách công khai; Chúa đi cách kín đáo.
/ 1196 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cùng Mẹ Ta Xin Vâng - Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A

Tin mừng Lc 1: 26-38:  Cuộc đời mỗi người chúng ta có thể được so sánh như tờ giấy trắng kia, nếu không chấp nhận để cho bàn tay Thiên Chúa viết vào đó những dòng chữ, những chương trình hành động, thì sẽ không được hạnh phúc trở thành người cộng tác với Thiên Chúa.
/ 1887 / Suy Niệm Hằng Ngày

Điều Kiện Để Theo Chúa - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 34-39  Ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi thứ tình yêu, hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia đình, bạn bè và bản thân mình.
/ 1127 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Được Chữa Lành - Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A

Tin mừng Mc 8: 22-26:   Trong đời sống thường ngày, ước muốn bình an, hạnh phúc vẫn là nỗi khát khao của con người. Chính vì lẽ đó mà con người thường sợ đau khổ, bệnh tật, chết chóc xảy đến với mình.
/ 1385 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Thường Niên A - Lòng Người Xấu

Tin mừng Mc 7: 14-23 Tất cả những điều xấu đều không xuất phát từ bên ngoài, nhưng “chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.
/ 2790 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh Sáng Cho Trần Gian - Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16:    Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên “Ánh Sáng và Muối Đất”.
/ 1554 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thuốc Đắng Dã Tật - Sự Thật... Mất Đầu - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên A

Tin mừng Mc 6: 14-29: Chân lý là sự thật. Chân lý đến từ Thiên Chúa và đã được mạc khải cho con  người. Chân lý có trong Phúc âm của Chúa Giêsu.
/ 2128 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đường Nên Thánh - Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường niên A

Tin mừng Mt 5: 1-12a:  Bài Giảng trên núi diễn tả Tin Mừng về Nước Trời: đề tài Nước Trời là một trong những điểm nhấn mạnh của Bài Giảng.