Clock-Time

Huệ Minh

/ 744 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên (Mt 23:13-22) - Huệ Minh

Chúng ta hãy liên kết ngày lễ hôm nay với ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời, mà chúng ta đã mừng hôm 15 tháng Tám. Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria được hiệp nhất với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ trên thiên đàng. Mẹ đang ở đó, với cả linh hồn và trọn thân xác của Mẹ.
/ 1061 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên (Mt 18:1-5.10.12-14) - Huệ Minh

Những ai muốn vào Nước Trời phải trở nên như trẻ nhỏ. Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài, vì người lớn phải quay lại, hoán cải để đơn sơ như trẻ nhỏ, phải tự hạ mình xuống, bỏ đi những tự hào, tự mãn về mình, mở lòng đón nhận Nước Trời như quà tặng nhưng không. Như thế, trẻ thơ lại là mẫu mực cho các môn đệ của Chúa Giêsu. Nước Trời dành cho trẻ thơ và những ai trở nên giống chúng, hoàn toàn lệ thuộc đời mình vào Thiên Chúa.
/ 1025 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên (Mt 12:46-50) - Huệ Minh

Trong Tin Mừng Luca, thì thái độ của Chúa Giêsu đối với gia đình ruột thịt của Ngài được ghi lại như một kết luận của toàn bộ những lời giảng dạy của Ngài về Nước Chúa, cũng như những điều kiện để thuộc về Nước Chúa. Như vậy, đối với Luca, chỉ có việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa mới thực sự làm cho con người được đi vào quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu.
/ 1012 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên (Mt 10:24-33) - Huệ Minh

Đứng trước đám đông dân chúng, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ “đừng sợ” nhưng “hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình” (Lc 12. 1). Khi nói điều này Chúa muốn dạy chúng ta hãy sống cuộc sống thành thật và rõ ràng thay vì giả hình giống như biệt phái và luật sĩ là những người chỉ biểu lộ thái độ bên ngoài mà không thích nghi với cách sống nội tâm của họ, họ cố ý làm ra vẻ là một người tốt lành nhưng bên trong che dấu những điều xấu xa.
/ 1501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 14:14-16,23-26) - Lm Huệ Minh

Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn người tín hữu. Đối với trẻ sơ sinh, Chúa Thánh Thần ban sự sống thần linh trong sự sống thân xác của trẻ, Đấng thanh tẩy tội tổ tông, một tội lưu truyền trong nhân loại, là một tội gốc, thời Covid người ta gọi đó là ca nhiễm số 0. Nhiều người nói tội của trẻ mới sinh có tội gì đâu mà rửa tội? Một sự liên đới trong tội cũng liên đới trong ân sủng. Cũng giống như mỗi người sinh ra đều thừa hưởng cả cái xấu cái tốt của người đi trước.
/ 732 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (Ga 16:23b-28) - Lm Huệ Minh

Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và Ngài trở về với Chúa Cha ngang qua hành trình Vượt Qua. Như thế, đường đi của Ngài không phải là con đường «thăng thiên» trực tiếp quang vinh, nhưng là con đường đi ngang qua cái chết, và là cái chết bi đát nhất.
/ 794 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:12-15) - Lm Huệ Minh

Biến cố Chúa Thăng Thiên là lời kêu gọi người kitô hữu trở về với cuộc sống thường ngày với sứ mạng làm cho xã hội tốt hơn, đem tin vui cứu độ cho anh em theo lệnh truyền của Đức Kitô, sống chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho chúng ta nhiệm vụ xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.
/ 719 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:5b-11) - Lm Huệ Minh

Khi Chúa Thánh Thần đến “Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.” Theo chú giải Tin mừng Gioan thì khi Đấng Bảo Trợ đến, Ngài sẽ hoàn tất cuộc xét xử trong lòng Giáo Hội qua ba điểm: