Clock-Time

Jos. Vinc. Ngọc Biển

/ 3147 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không khiêm nhường, không biết tạ ơn! - Suy Niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth

Tin mừng 1: 39 -56: Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, thánh sử Luca giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ tuyệt vời: Ngài là người tràn đầy ân sủng; là người có phúc hơn hết mọi người phụ nữ và nơi cung lòng của Ngài sẽ xuất hiện Đấng Cứu Chuộc mà muôn dân mong đợi...
/ 1786 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên B - Qua Sự Chết Mới Đến Vinh Quang

TIn Mừng Mc 10: 32-45 Câu chuyện Tin Mừng hôm nay có thể ví như nước thủy triều dâng. Tại sao thế? Thưa! Vì Đức Giêsu đang tiến dần đến cái chết của Ngài.
/ 3135 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên B - Theo Chúa Ta Được Gì?

Tin Mừng Mc 10: 28-31 Sự nguy hiểm của tiền bạc đã làm cho người thanh niên có tiếng là đạo đức lầm lũi ra đi, vì tiền của anh ở đâu thì lòng anh ở đó!
/ 2371 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên B - Khôn ngoan và khôn dại

Tin Mừng Mc 10: 17-27 Trong một dịp nói chuyện với các tu sĩ, một linh mục lớn tuổi được đề nghị chia sẻ về kinh nghiệm cầu nguyện
/ 1831 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi - Linh Đạo Của Thiên Chúa Là Tình Yêu

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Ngay trước lúc Chúa Giêsu lên trời, Ngài đã khẳng định và truyền cho các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”(Mt 28,18-19)...
/ 3051 / Suy Niệm Hằng Ngày

Mục tử đích thực - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8: Hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu quan sát và thấy dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt và Ngài đã chạnh lòng thương đám đông này...
/ 2208 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống và thi hành - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 7: 21. 24 – 27: Hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”...
/ 1951 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cần có một tấm lòng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Mt 15: 29-37: Bài Tin Mừng hôm nay cũng thật ý nghĩa khi nó được đặt vào ngay trong Mùa Vọng, vì Mùa Vọng gợi nhớ và nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ lại tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, đồng thời biết loan truyền tình thương ấy cho người khác...