Clock-Time

Jos. Vinc. Ngọc Biển

/ 667 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Gọi - Ta Đáp Trả - Chúa Nhật V Thường Niên C

Tin mừng Lc 5: 1-11: Nếu mỗi một Chúa Nhật đều có một chủ đề để làm nổi bật lên ý nghĩa của Phụng Vụ được cử hành, thì Chúa Nhật hôm nay, chủ đề chính đó là nói về ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng....

/ 350 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lựa Chọn Ưu Tiên Vì Sứ Vụ - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Tất cả những gì Đức Giêsu đọc thấy trong Sách Thánh hôm nay thì đã được tiên tri Isaia loan báo trong thời Cựu Ước, vì thế: “Hôm nay ứng nghiệm nơi Ngài”. ...

/ 540 / Suy Niệm Chúa Nhật

Có Chúa, Niềm Vui Sẽ Trọn Vẹn - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa ...

/ 466 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở Nên Giống Chúa Để Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Lc 3:15-16.21-22  Thánh sử Luca trình thuật: để đánh dấu đời sống công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, Đức Giêsu đã đến xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa tại sông Giorđan. ...

/ 501 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Ơn Cứu Độ Cho Muôn Dân

Tin mừng Mt 2: 1 - 12: Lễ Hiển Linh mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, và tỏ mình ra cho nhân loại qua ba nhà Đạo Sĩ dưới một “ngôi sao lạ”.  ...

/ 376 / Suy Niệm Hằng Ngày

ÔI Diệu Kỳ Thay Đấng Là Mẹ Thiên Chúa - Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh C

Tin mừng Lc 2: 16-21: Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta còn được mời gọi cùng nhau xây dựng hòa bình, bởi vì Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình, là Chúa của bình an....

/ 470 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất - Xây Dựng Trên Tình Yêu - Gia Đình Sẽ Hạnh Phúc

Tin Mừng Lc 2: 41-52: Thánh sử Luca trình thuật sự kiện Đức Giêsu cùng với cha mẹ Ngài trẩy hội lên đền Giêrusalem để mừng lễ, sau kỳ lễ, Ngài đã ở lại đền thờ và: “Ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông về những chuyện liên quan đến ...

/ 846 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đức Giêsu Là Ánh Sáng - Lễ Chúa Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày

Mỗi khi nói đến lễ Giáng Sinh, người ta đều biết rằng: “Đây là một lễ của Ánh Sáng”. Vì thế, bề ngoài, người ta trang hoàng lộng lẫy với những đèn sao nhấp nháy, đủ loại, muôn màu......