Clock-Time

Jos. Vinc. Ngọc Biển

/ 174 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Thánh Thần - Quà Tặng Của Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin Mừng Ga 20: 19-23: Chúa Thánh Thần chính là quà tặng của lòng thương xót mà Thiên Chúa trao ban cho con người.....

/ 169 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Là Chứng Nhân Của Thầy - Suy niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C

Tin mừng Lc 24: 46-53: Đức Giêsu lên trời đã chấm dứt cuộc đời trần thế và sứ mạng của Ngài trên trần gian theo ý muốn của Chúa Cha......

/ 309 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bình An Đích Thực Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 14: 23-29: Bình an của Đức Giêsu trao tặng cho các môn đệ không chỉ dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thứ bình an trong sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này hướng người ta về mầu nhiệm cách chung, nhiệm ...

/ 189 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Yêu Như Lòng Dạ Thương Xót Của Thiên Chúa - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 31-35 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học mới về tình yêu; đồng thời cũng chỉ ra cho chúng ta thấy điểm khởi nguồn và phát xuất tình yêu, đó là lòng thương xót.   ...

/ 273 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu - Mục Tử Đầy Lòng Thương Xót - Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Tin mừng Ga 10: 27-30 Nơi cuộc đời và sứ vụ, Đức Giêsu đã phản ánh rõ nét Lòng Thương Xót của chính Thiên Chúa ngang qua lòng dạ nhân từ, bao dung và tha thứ của Ngài....

/ 354 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C - Đức Giêsu Mạc Khải Lòng Thương Xót Qua Ơn Ban Bình An

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu hai lần hiện ra với các môn đệ. Cả hai lần, Ngài đều trao ban bình an cho các ông. ...

/ 654 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Đã Sống Lại! Alleluia! - Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20, 1-9:  Chúa Kitô đã sống lại. Ngài đã mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại đang run sợ trước cái chết và đau khổ do hậu quả của tội lỗi. Nhưng thật đang buồn cho chúng ta vì thế giới không mấy quan tâm đến sự Phục sinh ...

/ 458 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chúa Phục Sinh Là Tin Mừng Cho Nhân Loại - Ngày thứ Bảy Tuần Thánh C

Tin mừng Lc 24:1-12 “Nếu chúng ta đặt hi vọng vào Đức Kitô chỉ vì những sự đời này, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất trong thiên hạ”...