Clock-Time

Jos. Vinc. Ngọc Biển

/ 2346 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tôi Tin Sự Sống Đời Sau - Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Lc 20: 27. 34-38: Bài Tin Mừng hôm nay được đặt vào trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ ba, và cũng là một trong những bài giáo huấn quan trọng của Ngài tại Giêrusalem.

/ 2793 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C

Hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, tại Việt Nam, nhiều nơi có truyền thống dâng thánh lễ tại nghĩa địa (vườn thánh).
/ 1360 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hôm Nay Nhà Này Được Ơn Cứu Độ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 19: 1-10 Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu đi ngang qua thành Giêricô, đây là chặng cuối cùng trên đường lên Giêrusalem để thực thi sứ vụ cứu chuộc của Ngài bằng cái chết trên thập giá

/ 1095 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tôi Phải Nên Thánh - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C

Tin Mừng Mt 5: 1-12: Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh Nam Nữ. Lý do có ngày lễ này là vì trong Giáo Hội có rất nhiều những vị thánh không được phong và có ngày lễ mừng. 

/ 2703 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cầu Nguyện Và Khiêm Nhường - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên C

Tin Mừng Lc  18: 9-14 Hôm nay khi nói về đức khiêm nhường, Đức Giêsu đã kể cho dân chúng và các Tông đồ nghe dụ ngôn người Biệt Phái và người Thu Thuế lên đền thờ cầu nguyện.

/ 1337 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cầu Nguyện Là Sự Sống Của Người Kitô Hữu - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Tin mừng Lc 18: 1-8 Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu một lần nữa nhắc lại cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đồng thời Ngài dạy mỗi chúng ta hãy kiên trì, trung thành khi cầu nguyện qua dụ ngôn vị thẩm phán bất lương và bà góa nghèo.

/ 1149 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sao Không Quay Lại Để Tạ Ơn ? - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 17: 11-19: Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đã làm cho mọi người phải ngỡ ngàng vì Ngài có một trái tim rộng lớn, Ngài đã “chạnh lòng thương” để vượt lên trên lề luật, ra khỏi quan niệm của dân chúng để cứu giúp những người đau khổ.
/ 1579 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kinh Mân Côi, Lời Kinh Kỳ Diệu - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mân Côi, mỗi người chúng ta hãy khám phá ra: “Chuỗi Mân côi là lời kinh tuyệt diệu, tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó…”