Clock-Time

Kinh Thánh

/ 1006 / Câu Chuyện Suy Tư

Sự chết, đau khổ, sợ hãi...: Đại dịch Covid-19 dưới nhãn quan Kinh Thánh

Có phải Covid-19 là một sự trừng phạt của Thiên Chúa không? Hiệu quả của việc cầu nguyện trong đại dịch ra sao? Có phải đức tin chỉ dựa vào các phép lạ không? Dựa trên một vài đoạn Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau suy tư về những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay...