Clock-Time

Kỷ Luật

/ 904 / Sách Nói Công Giáo

Episode 67: Học thuộc lòng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một kỹ thuật đơn giản và khá rõ ràng đó là học thuộc lòng. Thành ngữ “học thuộc lòng” cũng đã gợi lên giá trị của nó rồi. Về phía bản thân, tôi tiếc rằng tôi thuộc quá ít kinh và Thánh Vịnh. Thường, tôi cần một quyển sách để cầu nguyện, không có sách tôi thường có khuynh hướng rơi trở lại những sáng tác là vì cầu nguyện không ngừng không phải là chuyện dễ, phát nghèo nàn của tâm trí tôi... 

/ 717 / Sách Nói Công Giáo

Episode 66: Việc đọc Kinh Thánh và chiêm niệm | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một thứ kỷ luật rất đơn giản đối với việc cầu nguyện chiêm niệm là đọc những đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hôm sau nhất là bài Tin Mừng mỗi tối  trước khi đi ngủ. Nhớ lấy một câu hoặc một lời nào đó thường đem lại ủi an và nhắc đi, nhắc lại câu hoặc lời ấy ít lần, để qua đó, ta có thể đem toàn bộ nội dung của lời hoặc câu ấy vào trong tâm trí ta và từ từ cho phép đi từ tâm trí xuống cõi lòng ta, là điều rất bổ ích...

/ 1128 / Sách Nói Công Giáo

Episode 65: Việc đọc sách thiêng liêng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một kỷ luật quan trọng nữa trong đời sống được Thần Khí hướng dẫn đó là việc đọc sách thiêng liêng. Một số người bảo rằng nhờ việc đọc sách thiêng liêng ta để cho một cái gì đó đi vào trong tâm trí ta. Mỗi ngày, xã hội dội vào trong ta cả núi hình ảnh và âm thanh... 

/ 946 / Sách Nói Công Giáo

Episode 64: Câu trả lời của mẹ Têrêsa Calcutta | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Có lần, chỉ cách đây ít năm thôi, tôi có dịp gặp mẹ Têrêsa Calcutta. Lúc ấy tôi đang phải chiến đấu với nhiều thứ và quyết định dùng dịp may hiếm có này để xin mẹ một lời khuyên. Khi chúng tôi vừa ngôi xuống tôi bắt đầu giải thích mọi vấn đề và khó khăn của tôi - cố gắng thuyết phục mẹ rằng mọi sự sao mà phức tạp quá! Sau mười phút cố gắng giải thích, khi tôi bắt đầu im lặng, thì mẹ lặng lẽ nhìn tôi và nói: “Này, khi cha dành ra mỗi ngày một giờ thờ phượng Thiên Chúa và không hề làm bất cứ điều gì cha cho là xấu... cha sẽ tìm được bình an!”.. 

/ 764 / Sách Nói Công Giáo

Episode 63: Cứ trung thành Trả lời của John Eludes | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

“Giải pháp duy nhất là một chương trình cầu nguyện mà bạn sẽ không bao giờ phá vỡ mà lại không có ý kiến của vị linh hướng của bạn. Hãy đưa ra một thời gian thích hợp, và một khi thời gian ấy đã được ấn định, thì hãy bám chặt lấy bằng mọi giá. Hãy làm cho thời gian ấy thành nhiệm vụ quan trọng của bạn”

/ 743 / Sách Nói Công Giáo

Episode 61: Thực hành cầu nguyện | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Điều quan trọng nhất chính là ta quyết tâm cầu nguyện với sự hiểu biết rằng cầu nguyện chính là việc ở với Thiên Chúa cách minh nhiên. Ta thường nói: “Tôi phải sống trọn đời trong lòng biết ơn”, nhưng điều này chỉ có được khi ta thường dành một ngày nào đó để tôn vinh Thiên Chúa...

/ 856 / Sách Nói Công Giáo

Episode 60: Thiết lập những ranh giới chung quanh cuộc gặp gỡ của ta với Thiên Chúa | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cách đơn giản, ta chỉ cần có giờ thinh lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy ta muốn biến mọi thời giờ của ta, thành thời giờ của Thiên Chúa, nhưng ta sẽ không bao giờ thành công được nếu ta không dành ra một phút, một giờ, một buổi sáng, một tuần, một tháng hoặc bất cứ một thời gian nào đó cho Thiên Chúa và chỉ cho một mình Ngài thôi... 

/ 650 / Sách Nói Công Giáo

Episode 59: Với những bàn tay mở rộng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Trong một xã hội dường như lúc nào cũng ắp đầy những sự khẩn cấp, bức thiết, thì cầu nguyện dường như là một hình thức bất thường của thái độ con người. Vì không nhận thức đẩy đủ điều này, nên ta cầu nguyện và dần dần ta đã nghĩ về cấu nguyện như một đã chấp nhận ý tưởng cho răng “làm việc” quan trọng hơn cái gì đó chỉ dành cho những lúc không có gì để làm…