Clock-Time

Lc 1: 39 -56

/ 2693 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm vui thăm viếng - Suy Niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth

Tin mừng 1: 39 -56: Sau khi sứ thần Gabrien cho biết Đức Mẹ được chúc phúc và cưu mang con Thiên Chúa, Đức Mẹ vui mừng khi người chị họ của mình là bà Êlisabét cũng được chúc phúc. Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến thăm chị họ của mình...
/ 1714 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabeth - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng 1: 39 -56: Trình thuật Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta sống lại sự kiện Đức Maria đi thăm viếng người chị họ là bà Elizabeth. Sau khi được sứ thần Chúa loan báo Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế và người chị họ mang thai ở tuổi già...