Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 870 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B

Tin mừng Tin mừng Lc 1: 26-38: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông, và do đó không có những tội riêng nữa.Theo luật chung, loài người ai cũng đều phải liên đới trách nhiệm với tội tổ tông do E-dam và E-va: "Đời cha ăn mặn,đời con khát nước"...
/ 1357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lòng tin về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có từ lâu trong đời sống đức tin của Giáo Hội. Nhưng mãi đến ngày 08 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Piô IX mới tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội...
/ 2326 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 39 - Tâm Tình Xin Vâng (CNTN-26A) Hot

Tin Mừng Lc 1: 26-38, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Fx. Phạm Quốc Việt, Ca khúc: Tâm Tình Xin Vâng, Tác giả: Lm. Thái Nguyên, Trình Bày: Lm. Fx. Phạm Quốc Việt
/ 1090 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kinh Mân Côi, lời Kinh kỳ diệu - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Người Việt Nam ta từ xưa tới nay và chắc chắn về sau, lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria luôn là một điểm sáng. Điều này hiển nhiên tại các gia đình, đền đài, nhà thờ, dòng tu và những trung tâm hành hương tôn kính Đức Mẹ đây đó...
/ 1290 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cư làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi...
/ 1108 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mầu nhiệm của lời Kinh Mân Côi - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Kinh Mẹ Mân Côi,  là một sáng kiến mà Đức Mẹ đã truyền dạy cho thánh Đaminh  vào thế kỷ 13.  Và rồi bước sang thế kỷ thứ 16, khi mà đoàn quân Công Giáo, với một lực lượng rất là mỏng manh ra chiến trường tại vịnh La-pan...
/ 1546 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kinh Mân Côi và Gia Đình - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Kinh Mân Côi là lời kinh phổ cập, đó là kinh của mọi tín hữu. Ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn
/ 1366 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mân Côi - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A

Tin mừng Lc 1: 26-38: Lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được Đức Giáo Hòang Piô V, xuất thân từ dòng Đa Minh lập ra vào năm 1572, với tước hiệu là lễ "Đức Mẹ Chiến Thắng" để cảm tạ Đức Mẹ đã giúp đạo quân Công Giáo chặn đứng cuộc xâm lăng của người Hồi Giáo tại vùng Lepante ngày 07/10/1571...