Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 1210 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dung Mạo Đức Maria Trong Mùa Vọng - Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1; 26-38: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc thiên thần Gáprien truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Mở đầu lời chào Mẹ, thiên thần đã reo vang: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà".

/ 1334 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Gương sáng của Đức Maria là tấm lòng đơn thành nhận lấy sứ mạng cưu mang Chúa Cứu Thế và thực hiện sứ mạng đó một cách trọn vẹn.

/ 676 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1: 26-38: Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi...
/ 1959 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa ở giữa loài người, Ngài là Emmanuel. Đó là một chân lý thật lớn lao. Thiên Chúa không ngự chốn xa xôi, ở ngoài thế giới, Thiên Chúa ở với chúng ta
/ 1640 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

Trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng quen thuộc: “Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria”. 
/ 941 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1: 26-38: Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi...
/ 1675 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Đức Maria đã trở nên môn đệ đầu tiên của Chúa, nêu gương sáng cho chúng ta qua biến cố truyền tin, khi ngài đã mau mắn thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”...
/ 992 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thầm lặng thực thi ý Chúa như thánh Cả Giuse - Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1; 26-38: Thánh Giuse nhận là chồng của bà Maria và cha của Chúa Giêsu cách hợp pháp mà không phải là bất đắc dĩ là vì ông là người công chính. Công chính là người sống theo thánh ý Thiên Chúa...