Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 2448 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B - Xin Vâng

Lc 1: 26-38: Đức Maria là người diễm phúc, bởi vì đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho Con của Ngài nhập thể giáng trần. Điều đó đã được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, gọi là trình thuật truyền tin.
/ 2418 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 1: 26-38: Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại đã nói lên tình yêu vô biên của Người dành cho chúng ta. Một tình yêu vượt lên trên tất cả mọi lý lẽ và hiểu biết của con người.
/ 2298 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca cho ta thấy một sự tương phản giữa lời hứa của thiên thần và câu trả lời của Mẹ Maria.

/ 2303 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dung Mạo Đức Maria Trong Mùa Vọng - Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1; 26-38: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc thiên thần Gáprien truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Mở đầu lời chào Mẹ, thiên thần đã reo vang: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà".

/ 2225 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Gương sáng của Đức Maria là tấm lòng đơn thành nhận lấy sứ mạng cưu mang Chúa Cứu Thế và thực hiện sứ mạng đó một cách trọn vẹn.

/ 3762 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Chúng ta đang chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa ở giữa loài người, Ngài là Emmanuel. Đó là một chân lý thật lớn lao. Thiên Chúa không ngự chốn xa xôi, ở ngoài thế giới, Thiên Chúa ở với chúng ta
/ 3153 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B

Trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Hội Thánh cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng quen thuộc: “Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria”. 
/ 2412 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Đức Maria đã trở nên môn đệ đầu tiên của Chúa, nêu gương sáng cho chúng ta qua biến cố truyền tin, khi ngài đã mau mắn thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”...