Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 1458 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Alfonso

Thánh Anphong: Nhờ kinh Mân côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành. Biết bao người nhờ kinh Mân côi đã được ơn chết lành và hưởng phúc trường sinh. 

/ 742 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sức Mạnh Hoán Cải Chữa Lành Của Kinh Mân Côi - Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người.

/ 1223 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiệu Năng Của Chuỗi Mân Côi - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi theo lời Mẹ dặn, vì kinh Mân Côi sẽ mang đến cho chúng ta một kho tàng ân phúc của Chúa.

/ 855 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 26-38: Người tín hữu đọc kinh Mân Côi với ý nghĩa là từng lời kinh được ví như từng đóa hoa hồng dâng lên Đức Mẹ; và kết hợp với Đức Mẹ dâng lên Chúa Giêsu.