Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 2458 / Suy Niệm Hằng Ngày

Vô Nhiễm Chứ Đừng Nhiễm Vô - Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, chúng ta tạ ơn Chúa đã tạo dựng cho nhân loại một đóa hoa rạng ngời luôn tỏa hương thơm ngát là Mẹ Maria. 

/ 1722 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hồng Ân Vô Nhiễm Nơi Mẹ Maria - Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin mừng Lc 1: 26-38 Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một lễ rất quan trọng trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, vì: Mẹ được đặc ân vô nhiễm duy nhất trên trần gian, để cùng với Con Chí Thánh của Mẹ cứu chuộc nhân loại khỏi vòng tội lỗi.

/ 1056 / Suy Niệm Hằng Ngày

Nên Trinh Trong Như Mẹ - Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin mừng Lc 1: 26-38  Vô nhiễm là một trong tứ ân đặc biệt mà Thiên Chúa dành riêng cho Đức Mẹ. Mẹ chính là thụ tạo đặc biệt của Thiên Chúa – Đệ Nhất Thánh Nữ với nhiều thánh hiệu được Giáo hội tôn vinh 

/ 1196 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38  Ngày lễ hôm nay nhằm tôn kính đặc biệt hồng ân cao cả mà Đức Mẹ được Chúa tặng ban: đó là việc ngay từ giây phút thành thai, Đức Mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn trong sự thánh thiện vẹn toàn.