Clock-Time

Lc 1: 26-38

/ 753 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C - Lm Alfonso

Tin Mừng Lc 1: 26-38 "Hãy lần hạt Mân côi, để Mẹ Maria luôn ở với bạn, hướng dẫn, che chở, gìn giữ bạn như người Mẹ. Kinh Mân Côi phải là lời cầu nguyện trong gia đình bạn. Gia đình cầu nguyện với nhau là gia đình tồn tại với nhau".

/ 1342 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C - Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Năm 1571, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của kinh Mân Côi. Cuộc chiến thắng xảy ra hết sức lạ lùng, nhờ hiệu quả của kinh Mân Côi. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc lễ kính Thánh Mẫu Mân Côi.
/ 774 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiệu Lực Của Kinh Mân Côi - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Ý Chúa và mau mắn “Xin Vâng” của Đức Ma-ri-a là thái độ mà các tín hữu chúng ta cần học tập nơi Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi.

/ 1181 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kinh Mân Côi, Lời Kinh Kỳ Diệu - Suy Niệm Chúa Nhật XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 1: 26-38 Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mân Côi, mỗi người chúng ta hãy khám phá ra: “Chuỗi Mân côi là lời kinh tuyệt diệu, tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó…”