Clock-Time

Lc 1: 39-45

/ 1647 / Suy Niệm Hằng Ngày

Niềm Vui Chia Sẻ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1: 39-45:  Hình ảnh vui tươi phục vụ và nhất là niềm vui mang Chúa đến cho mọi người nơi Mẹ gợi cho chúng ta một cung cách sống quảng đại, yêu thương và dấn thân phục vụ.

/ 1722 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-45: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". Lời chúc mừng của bà Isave được Tin Mừng Luca thuật lại hôm nay

/ 2121 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 39-45: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Giuse và Giacaria ẩn sau hậu trường. Điểm tập trung dường như nhắm vào Maria và Elisabeth. Nhưng thực ra, nhân vật chính là các thai nhi chưa ra đời, và vai trò của các bà mẹ này là thông dịch cuộc gặp gỡ...