Clock-Time

Lc 1: 39-56

/ 1841 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lm. Lê Văn Nhạc

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một phụ nữ ở thôn làng Nagiarét, em họ của bà Êlisabét, một phụ nữ đã sống một cuộc sống bình dị và nghéo khó, dường như thiếu thốn đủ điều, nhưng lại là một phụ nữ "đầy ơn phúc" và được "Chúa ở cùng" hơn ai hết. "Đầy ơn phúc" là tên của Bà.
/ 1562 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Giáo Hội cử hành long trọng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15.8 hằng năm theo chu kỳ phụng vụ. Ngày lễ này là một cơ hội, một dịp tốt để mỗi chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa của đời sống đạo hiện tại của chúng ta. 
/ 1642 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Lên Trời - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Đức Mẹ hồn xác lên trời là một trong bốn chân lý mà Giáo Hội tuyên tín về Đức Maria: tín điều Mẹ Thiên Chúa, tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tín điều Mẹ trọn đời đồng trinh và tín điều Mẹ hồn xác lên trời...
/ 1878 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Hướng lòng với Mẹ để lên trời

Tin Mừng Lc 1: 39-56: Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Đây là một trong những hồng ân lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho Mẹ. Chúng ta cùng với Mẹ tôn vinh chúc tụng tình yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa, đã ân thưởng cho Mẹ hồng ân cao quý....