Clock-Time

Lc 1: 46-56

/ 506 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 46-56: Nhận ra tình thương của Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa là một tâm tình hết sức quan trọng....

/ 637 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1: 56-56: Bài ca Magnificat của Đức Ma-ri-a gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo khó nghèo đối với Thiên Chúa cao cả......

/ 1251 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 46-56: Đoạn Tin Mừng hôm nay dùng lối hành văn này. Đoạn này dựa trên lời cầu nguyện của bà Anna (1 Sam 2,1-10). Kinh Ngợi Khen của Mẹ Maria ca tụng Thiên Chúa vì những công trình kỳ diệu của Ngài trong lịch sử cứu độ......

/ 773 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dừng lại một chút để thấy mình có phúc - Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1: 46-56: Qua lời ca ngợi, Đức Mẹ khẳng định công trình cứu chuộc loài người là kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ có vai trò là người cộng tác, là công cụ trong bàn tay của Ngài. Đức khiêm nhường hiện rõ trong cuộc đời Mẹ qua việc nhận biết ...