Clock-Time

Lc 1: 5-25

/ 1995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Thiên Chúa sai sứ thần truyền tin cho ông Dacaria - một tư tế già nua, được Chúa cho sinh con khi tuổi đã xế chiều là một bài học sống động cho niềm tin vào Chúa.

/ 2165 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Vào Quyền Năng Của Chúa - Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1; 5-25: Trang Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa.

/ 1836 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin cho ông Dacaria. 

/ 2214 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Tưởng Và Cầu Nguyện - Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 1; 5-25:   Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều khi niềm tin của chúng ta bị thử thách bằng thời gian, đôi khi trong sự chờ mong của chúng ta bị đánh đổi bằng đau khổ và nước mắt. 

/ 1801 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: Bài Tin Mừng hôm nay là một mặc khải về sự lạ thường đến từ Thiên Chúa mà thánh Gioan đảm nhận

/ 2214 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 5-25: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì ông đã được nghĩa với Chúa”. Đó là lời sứ thần nói với ông Dacaria. Ông đã được nghĩa với Chúa. Được nghĩa với Thiên Chúa là được Thiên Chúa yêu thương...
/ 2893 / Suy Niệm Hằng Ngày

Dacaria và Elizabeth: Mẫu gương giúp ta chờ Chúa đến - Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng B

Tin mừng Lc 1; 5-25: Trang Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho Dacaria và bà Isave đã mang thai ông Gioan cách lạ lùng, là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Niềm vui và hạnh phúc của bà Êlisabét: một bà mẹ son sẻ nhưng sinh con..