Clock-Time

Lc 10: 1-9

/ 1487 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lệnh Lên Đường - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai đi cứ từng hai người một, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người nói rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người.
/ 1558 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nên Chứng Nhân Loan Báo Tin Mừng - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Đức Giê-su chỉ định bảy mươi hai người làm môn đệ và sai họ từng hai người đi thực tập truyền giáo. Các ông làm theo lời Thầy dạy và đã đạt được kết quả mỹ mãn.Cụ thể là ma quỷ đã phải chịu khuất phục trước các ông.
/ 1482 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kitô Hữu Với Sứ Mạng Được Sai Đi - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy sứ mạng của người môn đệ Chúa Giêsu, được tuyển chọn để ra đi loan báo Tin mừng và trao ban sự bình an của Chúa cho mọi người. 
/ 1520 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-9 Lời Chúa hôm nay soi sáng cho mỗi người chúng ta nhìn lại sứ vụ của mình. Sứ vụ chính yếu của đời Kitô hữu: loan báo Tin Mừng bằng việc ra đi truyền giáo, bằng việc làm bác ái và bằng chính đời sống của mỗi người để làm chứng cho Chúa.