Clock-Time

Lc 10: 13-16

/ 1051 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Hèn Mọn Như Thánh Phanxicô - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 13-16:   Lời Chúa Giêsu còn văng vẳng bên tai ta : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

/ 1876 / Suy Niệm Hằng Ngày

Khiêm Tốn Đón Nhận Mạc Khải - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói chuyện với các thành phố, những nơi thân quen, đã mang dấu chân Ngài. Ngài lấy làm tiếc vì những gì Ngài làm chưa thấm vào bề sâu, chưa tạo ra được những thay đổi nơi lòng thành phố.

/ 1612 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
/ 1789 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
/ 2116 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy khiêm tốn sám hối - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói chuyện với các thành phố, những nơi thân quen, đã mang dấu chân Ngài. Ngài lấy làm tiếc vì những gì Ngài làm chưa thấm vào bề sâu, chưa tạo ra được những thay đổi nơi lòng thành phố...