Clock-Time

Lc 10: 13-16

/ 282 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C

Bài Tin Mừng này, Lu-ca ghi lại những lời Đức Giê-su than trách nhưng dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã được chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin....
/ 453 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 13-16: Sau một cơn trọng bệnh thập tử nhất sinh, Phanxicô đã nhận ra sự trống rỗng của cuộc đời, và nhận ra giá trị vĩnh cửu nơi Tin Mừng. Ngài sống xát với Tin Mừng khó nghèo theo gương Chúa Giêsu.