Clock-Time

Lc 10: 21-24

/ 1031 / Suy Niệm Hằng Ngày

Sống Đơn Sơ Để Gặp Chúa - Suy niệm thứ Ba tuần I Mùa Vọng C

Tin mừng Lc 10: 21-24:    Người có đức tin sẽ sống và yêu thương bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, yêu đến độ tha thứ cho kẻ thù của mình, yêu đến độ hy sinh chính mạng sống mình.

/ 1247 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm thứ Ba tuần I Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 21-24:  Năm phụng vụ mới khởi đầu với Mùa Vọng, mùa của sự chuẩn bị, như dân xưa trông chờ Chúa Cứu Thế, phảng phất một chút buồn, vì còn phải hướng về, nhưng thực sự phải sống trong không khí hân hoan, vì thời cứu độ đã hiện diện.

/ 671 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Lễ Thánh Phaxico - Hãy mặc lấy tinh thần nghèo khó

Tin mừng Lc 10: 21-24:  Ta cần trở nên những người bé mọn theo tinh thần Phúc Âm, để cảm nếm và sống hòa hiệp với Thiên Chúa. Ðức tin Kitô giáo hướng dẫn chúng ta đến một con người cụ thể, một vị Thiên Chúa chấp nhận sống với con người, chứ không phải những lý lẽ thần học cao siêu.