Clock-Time

Lc 10: 25-37

/ 1370 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy Đi Và Làm Như Vậy - Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi theo gương mẫu của người Samaritanô nhân hậu là hình ảnh của chính Chúa. Chung quanh chúng ta còn biết bao nạn nhân, dưới nhiều hình thức, đang chờ bàn tay nâng đỡ của chúng ta.

/ 693 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B

Tin mừng Lc 10: 25-37: Bài Tin Mừng này được cả ba thánh sử: Mátthêu, Máccô và Luca ghi lại,nhưng cách diễn tả khác nhau;đồng thời được phụng vụ dùng nhiều lần trong năm,điều đó chứng tỏ luật mến Chúa và yêu người,không những quan trọng về ý nghĩa nhưng còn quan trọng cả về phương diện áp dụng thực hành nữa...
/ 1140 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Hôm nay, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu, với hình ảnh người tư tế, Lêvi, đã làm ngơ, đã thể hiện sự vô cảm đến độ độc ác trước thực trạng của người bị cướp đánh có nguy cơ mất mạng sống, trở thành một phản chứng lớn vô cùng đối với luật yêu thương mà Kitô giáo luôn đề cao.

/ 918 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 10: 25-37: Bài Tin Mừng này được cả ba thánh sử: Mátthêu, Máccô và Luca ghi lại,nhưng cách diễn tả khác nhau;đồng thời được phụng vụ dùng nhiều lần trong năm,điều đó chứng tỏ luật mến Chúa và yêu người,không những quan trọng về ý nghĩa nhưng còn quan trọng cả về phương diện áp dụng thực hành nữa...
/ 1365 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Với lời hỏi đơn sơ mộc mạc: “Ai là người anh em của tôi?”, người thông luật trong Tin Mừng được Chúa dạy một bài học không những cụ thể, dễ hiểu mà còn rất xác đáng: Người anh em của tôi là bất cứ ai tôi gặp thấy...
/ 1211 / Suy Niệm Hằng Ngày

Yêu là biết hy sinh cho người mình yêu - Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 25-37: Bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu, Đức Giêsu cũng dạy cho người thông luật một bài học của tình yêu. Tình yêu đó là một tình yêu biết cho đi, hy sinh và chấp nhận gian khó vì người mình yêu...