Clock-Time

Lc 10: 25-37

/ 1223 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy đi và làm như vậy - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37  Trước mắt người Do Thái thì dân Samari thật đáng khinh miệt. Họ bị xem là người lai căng vì đã kết hôn với ngoại kiều, làm vẩn đục dòng máu tinh tuyền của tổ tiên Do Thái. Họ bị khinh miệt vì đã tôn thờ các tà thần ngoại lai. Thế nên người Do Thái xem người Samari như những người hạ cấp đáng bị tẩy chay...
/ 870 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thực Thi Lòng Thương Xót Cụ Thể - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37  Yêu thương không chỉ là cho đi một cái gì, nhưng còn là cho đi chính bản thân, là quên mình để hiến thân phục vụ tha nhân: Kahil Gibram đã nói chí lý: "Bạn cho đi quá ít khi mới cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi". 
/ 1205 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lề Luật Của Đức Kitô - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37 Với dụ ngôn người Samaria nhân hậu, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết thực thi tình yêu thương phục vụ tha nhân. Họ là những người đang ở bên chúng ta, đang hiện diện và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống này. Họ vẫn đang hiện diện nhưng vì nhiều lý do cá nhân mà đôi mắt chúng ta xem ra đã không thấy họ.
/ 2749 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ai Là Người Samari Nhân Hậu? - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 10: 25-37 Yêu mến Chúa trong nhà thờ, không đủ, nếu không yêu mến Chúa trên đường đi và trong người anh em đồng bào, đồng loại. 
/ 686 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 25-37 "Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"