Clock-Time

Lc 10: 25-37

/ 435 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (Lc 10, 25 - 37)

Bài Tin Mừng này được cả ba thánh sử: Mátthêu, Máccô và Luca ghi lại,nhưng cách diễn tả khác nhau;đồng thời được phụng vụ dùng nhiều lần trong năm,điều đó chứng tỏ luật mến Chúa và yêu người,không những quan trọng về ý nghĩa nhưng còn quan trọng cả về phương diện áp dụng thực hành nữa...

/ 1569 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên C (Lc 10:25-37) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, qua trang Tin mừng thánh Luca tường thuật cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa ra một quan niệm mới về tình yêu. Và đây cũng là điều cốt lõi cho đời sống người Kitô hữu và được đặt làm trung tâm điểm của đạo Kitô giáo chúng ta: mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu đã đặt giới răn yêu thương này trong mối tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa và với con người.
/ 2432 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên C (Lc 10:25-37) - Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai thái độ giữ luật: – Một là của thầy tư tế và thầy Lêvi, tượng trưng cho tinh thần vị luật của Cựu Ước. Thái độ thứ hai là của người Samari, tượng trưng cho những người không sống theo Lề Luật: theo họ, những người tốt thì sống theo sự đòi hỏi của lương tâm hơn là của lề luật thành văn.
/ 964 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 10: 25-37: Chúa Giêsu chỉ cho ông bài học tình yêu, qua câu chuyện: "Người Samaritanô nhân hậu". Chúa đã giúp cho ông nhận ra rằng nếu ta khởi sự yêu thương với câu hỏi “Ai là anh em của tôi?” thì chúng ta đang giới hạn tình yêu thương của mình lại...

/ 723 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 10: 25-37 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trả lời cho luật sĩ biết: “Ai là người thân cận của tôi”. Đức Giêsu không trả lời trực tiếp mà người dùng dụ ngôn và để cho chính họ trả lời “ai là người thân của tôi”.