Clock-Time

Lc 10: 38-42

/ 306 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 10: 38-42: Mọi trình thuật nói tới Martha và Maria đều nhấn mạnh đến sự bổ túc giữa hai tính khí: ở đây, Martha bận tâm chuẩn bị bữa ăn, trong khi Maria chú ý đến việc tiếp đón khách được mời. Cả hai phận vụ đều cần thiết và chứng tỏ lòng hiếu khách đáng quí nhất...
/ 1344 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quân Bình Trong Cuộc Sống - Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Maria là hình ảnh của người lắng nghe lời Chúa. Matta là hình ảnh của người phục vụ Thiên Chúa, nhưng theo cung cách riêng của mình. Và câu kết luận của Chúa Giêsu đã làm cho mọi việc được rõ ràng "Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất" 

/ 1106 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho thấy hai thái độ đón tiếp khách của hai chị em Mattha và Maria đối với Chúa Giêsu.

/ 690 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

Tin mừng Lc 10: 38-42: Mọi trình thuật nói tới Martha và Maria đều nhấn mạnh đến sự bổ túc giữa hai tính khí: ở đây, Martha bận tâm chuẩn bị bữa ăn, trong khi Maria chú ý đến việc tiếp đón khách được mời. Cả hai phận vụ đều cần thiết và chứng tỏ lòng hiếu khách đáng quí nhất...
/ 1476 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! (42)Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi"...
/ 884 / Suy Niệm Hằng Ngày

Quân bình suy nghĩ và hành động - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Trang Tin Mừng hôm nay trình thuật một cuộc đón tiếp khác – cuộc đón tiếp Đức Giêsu ở nhà chị em Macta và Maria – một cuộc đón tiếp không được chuẩn bị trước, không nhạc kèn, trống phách...
/ 1068 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 10: 38-42: Mọi trình thuật nói tới Martha và Maria đều nhấn mạnh đến sự bổ túc giữa hai tính khí: ở đây, Martha bận tâm chuẩn bị bữa ăn, trong khi Maria chú ý đến việc tiếp đón khách được mời. Cả hai phận vụ đều cần thiết và chứng tỏ lòng hiếu khách đáng quí nhất...
/ 1149 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 38-42: Trong trình thuật của Tin Mừng này, chúng ta thấy cách Mátta sốt ruột và lo lắng vì sợ Chúa Giêsu phải chờ quá lâu cho bữa cơm thân mật của gia đình. Điều lo lắng đó khiến cho Mátta mất đi sự kiên nhẫn cần thiết của mình, bà trở nên vị kỷ trong suy nghĩ cũng như hành động...