Clock-Time

Lc 11: 29-32

/ 1305 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: hế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.......

/ 1253 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng đòi dấu lạ- Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Lc 11: 29-32: Trong Tin Mừng hôm nay, những Luật sĩ và Biệt phái đến xin Chúa Giêsu cho họ thấy một dấu lạ không hẳn là những đối thủ của Ngài. Nhưng điều Ngài muốn họ phải tẩy sạch khỏi não trạng là những định kiến qua đó họ vẽ sẵn một ...