Clock-Time

Lc 11: 29-32

/ 1009 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32:  Sám hối, có thể nói đó là trọng tâm cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ và hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban.
/ 1063 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32:  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu trước việc yêu cầu Người thực hiện phép lạ cho họ xem. Trong khi đó, phép lạ Chúa Giêsu thực hiện diễn tả tình thương của Thiên Chúa dành cho con người chứ không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ. 
/ 755 / Suy Niệm Hằng Ngày

Có Lòng Tin Và Lòng Mến Để Thấy Chúa Giữa Đời - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay C

Tin mừng Lc 11: 29-32:   Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với Biệt Phái và luật sĩ, chúng ta hãy thức tỉnh lại, chúng ta có gian ác khi đòi Chúa làm phép lạ mới tin, khi chúng ta chai đá trước lời giảng dạy của Hội Thánh.
/ 1935 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: hế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na....
/ 2993 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng đòi dấu lạ- Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Tin mừng Lc 11: 29-32: Trong Tin Mừng hôm nay, những Luật sĩ và Biệt phái đến xin Chúa Giêsu cho họ thấy một dấu lạ không hẳn là những đối thủ của Ngài. Nhưng điều Ngài muốn họ phải tẩy sạch khỏi não trạng là những định kiến qua đó họ vẽ sẵn một khuôn mặt, một hình ảnh Đấng Cứu Thế..