Clock-Time

Lc 11: 1-4

/ 470 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Kinh Tuyệt Hảo - Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 1-4:  Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa.
/ 263 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 1-4: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúng ta mặc lất tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện...
/ 525 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Cầu nguyện - một từ rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta có đạo thì việc cầu nguyện nào có xa lạ gì. Chúng ta khuyên người khác cầu nguyện và chính chúng ta cũng thực hành việc cầu nguyện, có khi chúng ta cũng cầu nguyện cho người khác.
/ 1167 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Cuộc sống của người Kitô hữu gắn liền với cầu nguyện, nhưng đôi khi cầu nguyện cũng là một khó khăn không nhỏ đối với người Kitô hữu.

/ 616 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên B

Tin mừng Lc 11: 1-4: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúng ta mặc lất tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện...
/ 1346 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A

Tin mừng Lc 11: 1-4: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúng ta mặc lất tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện...
/ 1401 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ...
/ 1336 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thiên Chúa là Cha yêu thương - Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Hôm nay, khi được môn đệ xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã dạy họ cầu nguyện: Trước tiên cần xác định căn tính là con của các môn đệ với Cha trên trời: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”. Khi có chung một Cha, thì ắt sẽ có nhau là anh em...