Clock-Time

Lc 11; 15-26

/ 1243 / Suy Niệm Hằng Ngày

Gắn Bó Với Cha Để Thắng Các Cơn Cám Giỗ - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 15-26:  Chúa Giêsu mạc khải rõ sứ mệnh của Ngài khi Ngài dùng quyền năng mà trừ quỷ. Ngài đến để bảo vệ và bênh vực ta, cứu ta thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. 

/ 1393 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Trong Tin Mừng hôm nay một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để giải thoát con người khỏi kẻ thù là ma quỷ. 

/ 1763 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của mình: là con cái của Chúa, mỗi người thật sự có được những tâm tình sống, có được những lời nói, những hành động như là con cái của Chúa chưa? Thật khó tránh khỏi cũng có những lúc cách nào đó chúng ta sống theo kiểu “rất thế gian”...
/ 1593 / Suy Niệm Hằng Ngày

Không được vu khống - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đấu tranh cho lẽ phải bằng cách lựa chọn điều tốt, tránh điều xấu làm phương hại đến đời sống tâm linh của ta cũng như mọi người. Không bao giờ được sống kiểu lập lờ; bắt cá hai tay....
/ 1376 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin theo Chúa – Loại trừ sự dữ - Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Trình thuật Tin mừng theo thánh Luca hôm nay khẳng định cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Với vai trò là Đấng Mesia,Ðức Giêsu mạc khải rõ sứ mệnh của Ngài là đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi, cho chúng ta được ơn cứu độ...