Clock-Time

Lc 11: 27-28

/ 1177 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lắng nghe và thực hành như Mẹ - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Trang Tin mừng này tuy rất ngắn, nhưng mang lại bài học lớn qua mẫu gương yêu mến thánh ý Chúa nơi Mẹ Maria. Mẹ được chúc phúc không chỉ vì Mẹ cưu mang Chúa trong cung lòng, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn...
/ 1660 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Đối với người biết lắng nghe và giữ Lời Chúa thì Chúa sẽ cho người đó chia sẻ niềm vui trong gia đình lớn của Chúa cùng với các thánh ở trên trời...
/ 1519 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hạnh phúc thật ở đâu? - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Lời Chúa hôm nay gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người chúng ta, vì: ngày nay, trong cuộc sống có quá nhiều sự bon chen, con người phải chạy đua với chúng như trò chơi đuổi nhau của bọn trẻ. Họ phỏng chiếu hạnh phúc qua lăng kính của tiền, tài, tình, quyền....
/ 1696 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lắng nghe và giữ lời - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Đây có lẽ là bài Tin mừng ngắn nhất được đọc trong Phụng vụ Thánh lễ. Bài Tin mừng chỉ có hai câu, Luca 11, 27-28; Câu trước là lời khen tặng rất hồn nhiên, bộc trực của một người phụ nữ trước hình ảnh nổi bật của Chúa Giêsu...