Clock-Time

Lc 11: 27-28

/ 2477 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên (Lc 11:27-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy: hạnh phúc của người tín hữu Kitô chính là việc được đón nhận hồng ân đức tin. Có được đức tin là chúng ta được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đây là những người hạnh phúc đích thực.
/ 1287 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Phúc làm mẹ Đức Giêsu về mặt thể lý thì chỉ một mình Đức Maria. Tuy nhiên, phúc nhờ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thì ai cũng có thể đạt được. 

/ 1705 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "