Clock-Time

Lc 11: 27-28

/ 378 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C

Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, có một phụ nữ, vì cảm phục trước việc Chúa làm phép lạ trừ quỷ câm ngây thơ không biết khen ngợi Chúa thế nào, đã thốt ra câu khen ngợi Mẹ Người: "Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn".
/ 645 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "