Clock-Time

Lc 11: 29-32

/ 1584 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Đến Với Chúa Chỉ Vì Dấu Lạ - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa, để nhận ra một phép lạ vĩ đại, cả thể mà Ngài vẫn thường làm trên cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta, đó là tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

/ 1724 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Ngoan Cố - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe đọc lại trên đây có thể được ta hiểu trong khung cảnh sự ngoan cố không tin của những người Do Thái, nhất là của những vị lãnh đạo đầy ác ý và ganh tị với Chúa....
/ 1503 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na...
/ 1680 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na...
/ 1836 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng thách thức Thiên Chúa trong sự kiêu ngạo! - Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhạy bén với ơn Chúa, để nhận ra một phép lạ vĩ đại, cả thể mà Ngài vẫn thường làm trên cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta, đó là tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại...