Clock-Time

Lc 11: 29-32

/ 1524 / Suy Niệm Hằng Ngày

ĐỨC TIN LÀM NÊN PHÉP LẠ - Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11:29-32) - Lm Cao Nhất Huy

Bài Tin Mừng hôm nay, khi dân chúng xin Đức Giêsu dấu lạ để họ tin, tức là họ đã không tin. Vì nếu họ tin thì không cần phải có bất cứ một dấu lạ nào. Cho nên, Chúa Giêsu đã khiển trách họ: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.
/ 2213 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Mùa Chay I (Lc 11:29-32) - GKGĐ GP Phú Cường

Ngày nay, sống giữa một xã hội mà phong trào vô thần thực tiễn đang được cổ súy, có lẽ con người chúng ta cũng dễ có thái độ thách thức Chúa như những người Do Thái đương thời với Chúa ngày xưa. Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với biệt phái và luật sĩ, chúng ta có thức tỉnh để nhìn nhận lại mình có gian ác khi đòi Chúa làm phép lạ mới tin hay chai đá trước lời giảng dạy của Hội thánh hay không?
/ 793 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay B

Lc 11: 29-32 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêu dựa vào câu chuyện về điềm lạ Giô-na để kêu gọi sự sám hối.