Clock-Time

Lc 11: 37-41

/ 306 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 11: 37-41: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giêsu đến dùng bữa cơm gia đình tại nhà một người pharisêu, và nhân tiện thấy quan niệm sai lầm của họ về sự trong sạch, Đức Giêsu đã sửa sai bằng cách khiển trách họ về tội giả hình...
/ 409 / Suy Niệm Hằng Ngày

Vâng Phục Theo Thánh Ý Chúa Như Thánh Nữ Teresa - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên C

Thánh Têrêsa Avila được Giáo Hội ca ngợi: “Người đã để Thiên Chúa yêu Người nhiều”. Thánh nhân đã sống trọn khả năng yêu và được yêu đối với Thiên Chúa. 

/ 974 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác...
/ 726 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bỏ đi lối sống hình thức - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại một người Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Vừa vào nhà, Chúa Giêsu “liền vào bàn ăn”: nghĩa là Ngài không rửa tay trước...
/ 560 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Lc 11: 37-41: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giêsu đến dùng bữa cơm gia đình tại nhà một người pharisêu, và nhân tiện thấy quan niệm sai lầm của họ về sự trong sạch, Đức Giêsu đã sửa sai bằng cách khiển trách họ về tội giả hình...
/ 1016 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Hôm nay, trước những người Pharisêu quá coi trọng hình thức và tự coi mình công chính hơn người khác, Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ hãy nhìn lại bên trong con người họ. Người nói rằng chính bên trong, tận thâm sâu giữa lòng con người mới đáng kể. Nếu lương tâm mình ô uế, vẩn đục thì không còn gì bên ngoài có thể rửa sạch được...
/ 1082 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Hôm nay, trước những người Pharisêu quá coi trọng hình thức và tự coi mình công chính hơn người khác, Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ hãy nhìn lại bên trong con người họ. Người nói rằng chính bên trong, tận thâm sâu giữa lòng con người mới đáng kể. Nếu lương tâm mình ô uế, vẩn đục thì không còn gì bên ngoài có thể rửa sạch được...
/ 1174 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, cốt yếu Chúa Giêsu không lên án việc rửa tay, chén bát cho sạch trước khi ăn, cho bằng Ngài muốn nhân dịp này để dạy cho những người Pharisêu, những người chỉ chú trọng hình thức một bài học quan trọng hơn, đó là sự trong sạch đích thực từ trong tâm hồn...