Clock-Time

Lc 11: 37-41

/ 1420 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xem xét một trở ngại cho việc truyền bá lời sống động và đầy sinh lực của Đức Giêsu. 

/ 1116 / Suy Niệm Hằng Ngày

Vâng Phục Theo Thánh Ý Chúa Như Thánh Nữ Teresa - Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên C

Thánh Têrêsa Avila được Giáo Hội ca ngợi: “Người đã để Thiên Chúa yêu Người nhiều”. Thánh nhân đã sống trọn khả năng yêu và được yêu đối với Thiên Chúa. 

/ 1536 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác...
/ 1228 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bỏ đi lối sống hình thức - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại một người Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Vừa vào nhà, Chúa Giêsu “liền vào bàn ăn”: nghĩa là Ngài không rửa tay trước...
/ 1457 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Hôm nay, trước những người Pharisêu quá coi trọng hình thức và tự coi mình công chính hơn người khác, Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ hãy nhìn lại bên trong con người họ. Người nói rằng chính bên trong, tận thâm sâu giữa lòng con người mới đáng kể. Nếu lương tâm mình ô uế, vẩn đục thì không còn gì bên ngoài có thể rửa sạch được...
/ 1525 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Hôm nay, trước những người Pharisêu quá coi trọng hình thức và tự coi mình công chính hơn người khác, Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ hãy nhìn lại bên trong con người họ. Người nói rằng chính bên trong, tận thâm sâu giữa lòng con người mới đáng kể. Nếu lương tâm mình ô uế, vẩn đục thì không còn gì bên ngoài có thể rửa sạch được...
/ 1682 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, cốt yếu Chúa Giêsu không lên án việc rửa tay, chén bát cho sạch trước khi ăn, cho bằng Ngài muốn nhân dịp này để dạy cho những người Pharisêu, những người chỉ chú trọng hình thức một bài học quan trọng hơn, đó là sự trong sạch đích thực từ trong tâm hồn...
/ 1801 / Suy Niệm Hằng Ngày

Hãy sống thật lòng - Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 37-41: Chúa Giêsu đã lên án những người Pharisêu, bởi vì họ giữ luật Chúa chỉ bằng những hành động bên ngoài, còn trong lòng lại đầy “những chuyện gian tà”. Đối với Chúa Giêsu, những hành động tốt lành bên ngoài không làm đẹp lòng Thiên Chúa nếu nó được thúc đẩy bởi ý hướng bất chính bên trong...