Clock-Time

Lc 1:1-4; 4:14-21

/ 1079 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngày Hôm Nay Của Chúa - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 "Ngày hôm nay…" Từ ngữ này của Tin mừng cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống thời hiện tại. Bây giờ, tại đây, Đức Kitô đối với chúng ta, Ngài là Đấng Giải Phóng, Đấng Thánh, Đấng mang sứ điệp cứu độ. Đây quả là niềm vui lớn lao của chúng ta.
/ 790 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Hôm nay, trong Hội đường ở Nagiarét, giữa đồng bào đồng hương của Ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố : Ngài đến để thực hiện những lời Tiên tri Isaia mà họ vừa nghe Ngài đọc.
/ 675 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Thường Niên C

Tin mừng Lc 1:1-4 và 4:14-21  Qua bài Tin-Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta tin tưởng vào sự xác thực của Tin-Mừng để nhờ đó chúng ta biết đón nhận ơn cứu độ của Chúa, bằng cách thực thi lời Chúa rao giảng đã được ghi chép lại trong Tin-Mừng.
/ 701 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lựa Chọn Ưu Tiên Vì Sứ Vụ - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Tất cả những gì Đức Giêsu đọc thấy trong Sách Thánh hôm nay thì đã được tiên tri Isaia loan báo trong thời Cựu Ước, vì thế: “Hôm nay ứng nghiệm nơi Ngài”. 
/ 1048 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật III Thường Niên Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Tin Mừng không chỉ là trình bày lại những giáo huấn của Chúa Giêsu được sưu tập lại mà còn phản ánh con người, lịch sử của Chúa Giêsu và thời đại của Người.
/ 645 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tích Cực Cộng Tác Với Chúa Thi Hành Sứ Vụ Thiên Sai - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Đức Giê-su khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng với một chương trình hành động cụ thể. Đây là điều đã được ngôn sứ I-sai-a tuyên sấm trước đó khá lâu.