Clock-Time

Lc 11: 47-54

/ 1451 / Suy Niệm Hằng Ngày

Như Hạt Lúa Mì - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 47-54: "Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô."
/ 2109 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Lời Chúa hôm nay cảnh giác chúng ta: đừng tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo; đừng ỷ lại vào những hiểu biết về Tin Mừng nhưng lại không thành tâm thiện chí sống theo Tin Mừng...
/ 1965 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng hãm hại người khác - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Trang Tin mừng hôm nay là phần tiếp theo Tin Mừng hôm qua. Chúa Giêsu đang nặng lời trách các luật sĩ và biêt phái – những người chối bỏ sự thật để chay theo những hình thức giả dối bên ngoài. (x. Lc 11, 42-46)...
/ 1725 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng phản bội sứ vụ làm chứng cho sự thật - Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Hôm nay, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu thẳng thắn lên án nhóm Pharisêu và các Tiến Sĩ Luật về lối sống giả hình của họ cách nặng nề...